การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

29/03/2021

ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียกคุณลักษณะเฉพาะ

บก.06

 


จำนวนการเข้าชม 233 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort