การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

20/04/2021

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ


เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

บก.06

 


จำนวนการเข้าชม 55 ครั้ง

diyarbakır escort Hindi porn videos sincan escort