การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์

31/08/2023

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์

ดูรายละเอียด คลิก


จำนวนการเข้าชม 347 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort