การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา เดือน มิถุนายน2567

10/06/2024

วันที่ 5-6-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งควบคุมประตูอัตโนมัติห้องฉุกเฉิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒,๖๗๕.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๗๗๔.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑,๐๐๐.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้เสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๗๐๐.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑,๑๗๕.๓๐ )  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔,๑๕๐.- )  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้เสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๗๐๐.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ 10-6-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑,๑๗๐.- ) ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗


จำนวนการเข้าชม 57 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort