การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

17/07/2023

1. ร่างประกาศเชิญชวน

2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ราคากลาง

 


จำนวนการเข้าชม 171 ครั้ง

diyarbakır escort Hindi porn videos sincan escort