การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

11/08/2023

1. ประกาศเชิญชวน

2. เอกสารประกวดราคาซื้อ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ราคากลาง


จำนวนการเข้าชม 1576 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort