การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

24/10/2023

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดูรายละเอียด คลิก

1.ร่างประกาศเชิญชวน

2.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.ราคากลาง


จำนวนการเข้าชม 227 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort