การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

07/12/2023

1.ประกาศเชิญชวน

2.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

3.รายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาด

4.บก 06


จำนวนการเข้าชม 349 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort