กฎระเบียบข้อบังคับ

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

รายละเอียด

 

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

รายละเอียด

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort