“ด่านมะขามเตี้ยสุดเก๋ ใช้เทคโนโลยีบริการผู้ป่วยนอก ลดเวลารอคอยลงได้ครึ่งนึง!”

ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีในการไปประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ครับ น่าชื่นชมมากๆ เพราะโรงพยาบาลมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับเปลี่ยนระบบบริการ อาทิ ระบบเรียกคิวอัตโนมัติรู้ลำดับคิวตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน ระบบจองคิวออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ บันทึกการตรวจรักษาด้วยระบบดิจิตอล (IPD Paper less) ปรับระบบนัดผู้ป่วยให้มาเหลื่อมเวลากันและยังปรับเวลาการทำงานของบุคลากร ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกลดลงจาก 64 นาที เหลือเพียง 40 นาที ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 92.5 มีการจัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน เชื่อมโยงข้อมูลแผนการรักษาแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อลดการมาโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน สะอาด สวยงาม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital)

ซึ่งการเป็น สมาร์ท ฮอสปิทัล ของ รพ.ด่านมะขามเตี้ย ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ทำให้เป็นโรงพยาบาลในฝันที่ทุกคนต้องการ โดยใช้เงินและทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ สิ่งสำคัญที่ได้คือ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ บุคลากรในโรงพยาบาลก็มีความสุข สำหรับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปเป็นต้นแบบได้ในเรื่องการจัดสถานที่ให้สวยงาม การใช้เทคโนโลยีจัดระบบคิว แต่ในส่วนอื่นๆก็ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะว่าบริบทแต่ละพื้นที่แตกต่าง

ขอแสดงความชื่นชมไปยังคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดมาในโอกาสนี้ด้วยครับ

“สาธารณสุขไทยต้องเป็นเรื่องที่ ง่าย สะดวก และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนครับ”

#SmartHospital
#สาธิตปิตุเตชะ
#รมชสาธารณสุข


จำนวนการเข้าชม 7769 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort